ZĀLIENA IERĪKOŠANA

ZĀLIENA IRĪKOŠANA

Zāliens ir apstādījumos ierīkots laukums ar sēto zālaugu zelmeni. To veido galvenokārt no zemi augošām graudzāļu sugām. Zāliens ir apstādījumu zaļais pamats un visu apstādījumu sastāvdaļu apvienotājs. To fons un priekšplāns, kā arī viena no kompozīcijas dominantēm un visintensīvāk izmantotā dārza daļa. Zāliens telpiski apvieno kokaugu un puķu stādījumus, laukumus un ceļus kā arī celtnes. Uz zāliena fona krāšņi izskatās augi, arhitektūras mazās formas un mākslas darbi apstādījumos.

Zāliens ir plašs viengabalains laukums, kas mijas ar dabiskām un mākslīgi ierīkotām koku un krūmu audzēm kā arī ziemciešu stādījumiem. Platības ziņā zālienam jābūt lielākam par puķu dobēm un nedzīvā seguma laukumiem, jāaizņem vairāk par 50% apstādījumu platības. Zālieni bagātina apstādījumus, uzlabo mikroklimatu un rada mierīgu noskaņojumu. Bez koši zaļa zāliena nav iedomājami labi apstādījumi.

Zālienus iedala vairākās grupās. Pēc lietošanas veida izšķir de­koratīvos zālienus un lietojamos jeb t.s. mīdāmos zālienus.

Dekoratīvie zālieni

Paredzēti vizuālai uztverei. Mūsdienu apstākļos tādi ir reprezentācijas zālieni, kas atrodas pie ievērojamām celtnēm, iestādēm un pieminekļiem. Šos zālienus ierīko speciāli, rūpīgi kopj un bieži pļauj. Dekoratīvos zālienus ierīko arī biezi apdzīvotās vietās un sabiedriskos apstādījumos, kā arī plašās pastaigu un atpūtas vietās. Arī šos zālienus ierīko speciāli. Kopj vidēji intensīvi un pļauj vairākas reizes veģetācijas periodā.

Lietojamie jeb mīdāmie zālieni

Noderīgi galvenokārt atpūtai un sporta spēlēm. Ierīko plašus atpūtas un dažādu sporta spēļu laukumus. Tie ir piemēroti dzīvojamai zonai privātmājas teritorijā.

Pēc ierīkošanas un kopšanas intensitātes zālienus iedala četrās grupās:

 • Ekstensīvi kopti zālieni vai pļavas tipa. Bez nopietnas augsnes ielabošanas, kurus pļauj tikai divas reizes gadā.
 • Vidēji intensīvi kopti zālieni. Dod nedaudz mēslojuma, tam ir minimāls planējums un kopšana. Zālienu pļauj divas līdz četras reizes gadā.
 • Intensīvi kopti zālieni. Ar rūpīgi ielabotu augsni un labu planējumu, kā arī intensīvu kopšanu, mēslojumu un drenāžu. Zālienu pļauj desmit līdz piecpadsmit reižu gadā.
 • Speciāli un intensīvi kopti sporta zālieni. Īpaši sagatavota augsne ar rūpīgu planējumu. Speciālu graudzāļu sastāvu un ļoti specifisku kopšanu. To pļauj piecpadsmit līdz divdesmit reižu gadā.
Zālienu ierīkošana

Zālienu parasti ierīko pēc pārējo stādījumu darbu pabeigšanas. Izturīgu un krāšņu zālienu iegūst no vairāku zālaugu sēklu maisījuma. Tas dod blīvu velēnu un skaistu zelmeni.

Sēklu maisījumā izvēlas vienu galveno dominējošo zālaugu sugu, kura ir vispiemērotākā vietējiem augšanas apstākļiem. Un 2 vai 3 citu zālaugu sugas, kuras ekoloģiski un bioloģiski maz atšķiras no maisījuma galvenā komponenta. Dominējošā zālauga suga sastāda 60 – 70% no visa sēklu sastāva;

 • Lauku sētu pagalmos zāliens parasti veidojas pašizsējas ceļā, iedarbojoties dabiskajai izlasei. Tajos ir konkrētiem augšanas apstākļiem visatbilstošākais zālaugu sastāvs.
 • Izturīgu zelmeni dažādos apstākļos iegūst, piemēram, ar šādu sēklu maisījumu: sarkanā auzene – 70%, parastā smilga – 15%, pļavu skarene – 15%.
 • Auglīgākās un mitrākās vietās sēj pļavu skareni tīrsējā. Vai maisījumu: pļavu skarene – 70%, sarkanā auzene – 20%, parasta smilga vai baltais āboliņš – 10%.
 • Mitrākās vietās var sēt arī parasto skareni – 40% kopā ar balto smilgu – 60%.
 • Mazauglīgās smilts augsnēs sēj parasto smilgu – 70% un sarkano auzeni – 30%.
 • Īslaicīgu, bet efektīgu zālienu veido no daudzgadīgās airenes – 70% un pļavu auzenes – 30%.
 • Noēnotās vietās labi aug birztalu skarene – 80% kopā ar balto smilgu – 20%.
 • No pieejamo zālaugu sēklām nereti veido šādu pietiekami izturīgu sastāvu – pļavu auzene – 60%, sarkanā auzene – 30% un pļavu skarene – 10%.
 • Lai izveidotu pret nomīdīšanu izturīgu zālienu, sēklu maisījumam pievieno 5 – 10% baltā āboliņa.
Zālienu veidošana

 

Zālienu veidošanai nav piemērots pļavas timotiņš un kamolzāle, sarkanais āboliņš un bastard āboliņš. Piemērotu zālaugu sugu sēklu trūkuma dēļ zālaugu sēklu maisījumos joprojām lieto šo augu sēklas, iegūstot neizskatīgu un neizturīgu zālienu.

Zālienu sēklu daudzumu uz 1 m2 paredz 20 – 30 g. Sēklu maisījumu pirms sējas vienmēr vajag sajaukt, jo pārvadājot sēklas pēc svara un lieluma noslāņojas.

Pareizi ierīkots un labi kopts zāliens ir biezs, vienveidīgs un līdzens, koši zaļš. Zālaugi tajā aug vienmērīgi un veselīgi, pēc pļaušanas labi ataug.

Apstādījumu vērtību nosaka zāliena un pārējo dārza kompozīcijas elementu savstarpējās attiecības un proporcijas. Neglīti ir apstādījumi ar maziem, sadrumstalotiem un nekoptiem zālieniem. Mūsdienās ierīko plašus, viengabalainus, labi pļaujamus zālienus, kas nav pārblīvēti ar kokaugu un puķu stādījumiem, arhitektūras, mākslas un citiem veidojumiem.