DĀRZA VĪZIJA UN PRIEKŠNOSACĪJUMI

Veiksmīga dārza vīzija un risinājuma priekšnosacījumi

Veiksmīga dārza vīzija un risinājuma priekšnosacījumi ir arhitektūras stila, vides un vietas, kā arī cilvēku dzīves veida un uzskatu respektēšana, piemērojot profesionālu un mūsdienīgu redzējumu dārza telpā.

Gaumīgs, pārdomāts un kvalitatīvi ierīkots dārzs, pat izlietojot minimālus naudas līdzekļus, turklāt spēj palielināt īpašuma vērtību.

Dārza vīzija

Dārza vīziju cenšos saskatīt caur izjūtām, impulsiem un vibrācijām, kas nāk no dabas un cilvēkiem. Cenšos visu uztvert pēc iespējas precīzāk, lai vajadzīgā sajūta ienāktu konkrētajā dārzā. Piemēram, ar augu smaržu un vēja vai ūdens skaņu, gaismas, krāsas un faktūru saspēli.

Tieši cilvēku blīvi apdzīvotās vietās allaž rodas nepieciešamība pēc dabas klātbūtnes sajūtas.
Dabas plastiku cenšos uztvert caur mākslinieka redzējumu, pielietojot mākslinieciskos paņēmienus kompozīciju un krāsu, faktūru un ritmu.

Mīļākais dārzs

Es strādāju, radu un daru ar prieku – priekš Jums un sevis. Katrā dārzā ieejot ar ideju, jo bez tās nekas nevar rasties. Mīļākais dārzs, kurš atbilstu manai koncepcijai par ainavu, dārzu un vidi, piedevām vēl to visu realizējot dzīvē, kurš sniegtu lielāko gandarījumu, man vēl ir tikai priekšā. Līdz šim ir bijis tā… (skat. portfolio)