zāliens pavasarī

ZĀLIENA IERĪKOŠANA

ZĀLIENA IRĪKOŠANA Zāliens ir apstādījumos ierīkots laukums ar sēto zālaugu zelmeni. To veido galvenokārt no zemi augošām graudzāļu sugām. Zāliens ir apstādījumu …