graudzāles dārzā

DĀRZA VĪZIJA UN PRIEKŠNOSACĪJUMI

Veiksmīga dārza vīzija un risinājuma priekšnosacījumi Veiksmīga dārza vīzija un risinājuma priekšnosacījumi ir arhitektūras stila, vides un vietas, kā arī cilvēku dzīves veida un uzskatu respektēšana, piemērojot …